Virker alt håpløst?

Er det vanskelig å leve?

Trenger du Krisehjelp?

Krisehjelp

Klikk her

Forside

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har som målsetting å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge. Les mer

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har som målsetting å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge. Les mer

Aktuelt

Nytt nummer av Suicidologi

Nytt nummer av Suicidologi

Jubileumsnummeret av Suicidologi er nå tilgjengelig på nett, og tema er samfunnsperspektiv på selvmord og suicidal atferd. Tidskriftet har publisert relevante artikler på feltet i 20 år.

Kandidater til Olaf-prisen 2016

Kandidater til Olaf-prisen 2016

Olaf-prisen ble etablert i 2011 og deles ut av Olafstiftelsen til forebygging av selvmord blant unge. Prisen deles ut som en anerkjennelse til en person som har bidratt med fremragende vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom. Har du en kandidat du vil foreslå? Send navn på kandidaten, kort begrunnelse og navn på forslagstiller til js@legale.no innen 30. mai.

Å bli etterlatt

Å bli etterlatt

Komiker og revyartist Sveinung Kveli tok livet sitt uten forvarsel. Han etterlot seg datter, kone og en horde mennesker som elsket humoren hans. Forskning på etterlatte viser at selvmord alltid kommer som et sjokk. Les intervjuet med Fredrik Walby og Anita Tørmoen på nrk.no

Quirino Puzo er stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Ny publikasjon: Utviklingen i selvmord med ulike metoder i Norge i perioden 1969-2012

Quirino Puzo og kolleger ved NSSF har undersøkt trender i selvmord med ulike metoder i Norge i perioden 1969-2012. Studien viser en betydelig reduksjon i selvmord ved skytevåpen, drukning og forgiftning, etter toppen i selvmordsrate i Norge på slutten av 1980-tallet.

Om selvmord på Trygdekontoret

Om selvmord på Trygdekontoret

Selvmord var tema i Trygdekontoret 6.4. Fredrik Walby deltok i samtale om årsaker, forklaringer og hva man kan gjøre for å forebygge. Else Kåss Furuseth og familien delte sine erfaringer. Se samtalen om selvmord i et viktig kulturdebattprogram: Trygdekontoret episode 5

Alkohol - en viktig risikofaktor for selvmord på individ- og befolkningsnivå

Alkohol - en viktig risikofaktor for selvmord på individ- og befolkningsnivå

I en oversiktsstudie viser Thor Norström og Ingeborg Rossow at mange studier, både på individ- og befolkningsnivå, finner at alkohol er en betydelig risikofaktor for selvmord, men det er fremdeles lite kunnskap om hvorvidt eller i hvilken grad alkoholbruk er årsak til selvmord og annen suicidal atferd.

Innslag om DBT-behandling på Dagsrevyen

Innslag om DBT-behandling på Dagsrevyen

Se  NRK-innslag om DBT-behandling for ungdom fra NSSFs seminar på Litteraturhuset, Lars Mehlum intervjues. Les mer om DBT-behandling for ungdom på  nrk.no

EAAD - Den europeiske alliansen mot depresjon: Nå er NSSF og Norge med!

EAAD - Den europeiske alliansen mot depresjon: Nå er NSSF og Norge med!

I alt 18 land og 100 regionale nettverk i Europa samarbeider i Den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD).
Målsettingen er å iverksette kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og suicidalitet på flere nivå i lokalsamfunnet.

 

 

Utdanning: Behandling av komplisert sorg

SPESIALISERTE NETTSIDER

dbt.no - For deg som er eller vil bli terapeut i dialektisk adferdsterapi

NSSFs NYHETSBREV
FAKTAARK OG MYTER
NSSF I MEDIENE
8. NASJONALE KONFERANSE
Publisert: 29. mai 2012 - Sist oppdatert: 14. mars 2016
img
Beskyttet av lov om opphavsrett © 2012 Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) / Universitetet I Oslo
Kontakt NSSFs nettredaksjon
img